Zajímavost o Diamantu

Diamant je jedním z nejvzácnějších drahých kamenů, který díky svým mimořádným fyzikálním vlastnostem zaujímá mezi nerosty zcela mimořádné postavení. Je nejtvrdším známým nerostem na Zemi. Může být jednak ozdobou, jednak finanční jistinou do budoucna.

Název diamat je odvozen z řeckého slova „adamas“, jenž je do češtiny přeloženo jako nezrušitelný či nepřemožitelný. Odolává velmi dobře vnějším rušivým vlivům, kyselinám i alkáliím. Porušuje jej jen směs dichromanu draselného rozpuštěného v kyselině sírové. Zajímavostí je, že při 770 °C se začíná spalovat a při 800 °C shoří.

Diamanty vznikaly ve velkých hloubkách v horninách zvaných kimberlity, které se sopečnými erupcemi dostávaly na povrch. Kimberlit je tmavě modrá až černá vyvřelá hornina.

Téměř všechny diamanty se prodávají s certifikátem, který posuzovaný kámen přesně specifikuje. Obecně se nedoporučuje kupovat diamanty od někoho, kdo je sám oceňuje.

Za účelem nestranného posouzení drahých kamenů vznikla v roce 1931 nezisková organizace GIA (Gemologikal Institute of America) a v roce 1974 E.G.L. (European Gemological Laboratories). Velkým dodavatelem diamantů na trh je firma založená v Antverpách v roce 1973 HRD (Hoge Raad voor Diamant).

Certifikát gemologické laboratoře popisuje: 4C
carat          – hmotnost
colour        – barva
clarity        – jasnost, čistota
cut              – výbrus

Carat – 1 karát = 0,2g
Označení vzniklo podle názvu přibližně stejně těžkých zrn svatojánského chleba (kharub, kirat, keration), jimiž se dříve odvažovaly drahé kameny. Diamant o hmotnosti 10 gramů má váhu 50 karátů.
Diamanty v běžně prodávaných špercích mají obvykle váhu v desetinách až jednotkách karátů.

Colour – pro hodnocení barvy používají experti barevnou škálu standardních odstínů od bezbarvé (D) po žlutou (Z). Diamant má tím vyšší cenu, čím je bělejší.
Barevné diamanty tvoří zvláštní kategorii, vyskytují se růžové, modré, červené a černé. Nacházejí se jen zřídka a proto jsou dražší.

D, E, F                                    – bezbarvé
G, H, I, J                                 – téměř bezbarvé
K, L, M                                   – lehce nažloutlé
N, O, P, Q, R                          – velmi lehce žluté
S, T, U, V, W, X, Y, Z              – světle žluté

Clarity – čistota popisuje množství, velikost a umístění inkluzí a povrchových nepravidelností. Ke zjišťování se používá 10x zvětšující lupa.

Zcela bezvadné diamanty jsou takové, které inkluze nemají vůbec.

Čistota se dělí na:
dokonale čisté                                                                                        LC
loup clean nebo internally flawles                                                       IF
velmi,velmi malé inkluze                                                                       VVS 1
very, verysmall inclusion                                                                       VVS 2
velmi malé inkluze                                                                                  VS1
very small inclusion                                                                                VS2
malé inkluze                                                                                             SI1
small inclusion                                                                                         SI2
střední inkluze / Piqué 1                                                                        P1
větší inkluze  – mohou být viditelné prostým okem / Piqué 2         P2
velké inkluze – mnohdy viditelné prostým okem / Piqué 3              P3

Cut – výbrus je jediné kritérium ze 4C, které je nejvíce ovlivnitelné člověkem, neboť ostatní kritéria jsou dána přírodou. Nejoblíbenějším brusem je tzv. briliantový
brus (briliant), který má 57 facet (plošek).
Brus a jeho proporce se označují jako velmi dobrý, dobrý, střední a špatný.

Kvalita odrazu světla u různých proporcí brusu

  1. Když světlo vstoupí do diamantu vybroušeného ve správných proporcích, odráží se z facety na facetu a vrací se v duhových barvách přes horní část kamene zpět k oku.
  2. Pokud je spodní část vybroušeného diamantu příliš hluboká, tak se velké množství světla odráží pod špatným úhlem do protilehlých facet a uniká přes ně ven. Diamant pak vypadá uprostřed tmavý.
  3. Je-li brus příliš plochý, uniká světlo spodní částí přímo dolů a kámen postrádá brilanci.